De overheid heeft bepaald dat bestuurders vanaf vijfenzeventig jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten blijven nemen. Om te zorgen dat iedere bestuurder rond het zeventigste levensjaar medisch wordt gekeurd, wijkt de geldigheid van het rijbewijs vanaf het zestigste jaar af. Iedereen boven de 60 krijgt daarom een rijbewijs dat korter geldig is dan de gebruikelijke 10 jaar.

Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Vanaf uw vijfenzeventigste jaar moet u voor het vernieuwen van uw rijbewijs altijd een medische keuring ondergaan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente en het CBR, maar ook met artsen of specialisten naar wie het CBR u kan doorverwijzen. Met het oog hierop is het verstandig de vernieuwing ruim op tijd aan te vragen.

In sommige situaties heeft het CBR meer informatie nodig dan op de Eigen verklaring is gegeven. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk en verwijst de medisch adviseur van het CBR u naar bijvoorbeeld een oogarts, neuroloog, psychiater, cardioloog of internist. Dit betekent dat dan uw Eigen verklaring, het Geneeskundig verslag of andere bij CBR bekende informatie, wordt meegestuurd naar de medisch specialist die u onderzoekt. Ook kunt u een uitnodiging krijgen van een van de deskundigen voor een rijtest. Op basis van de uitslag van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over de geschiktheid.

Op basis van uw Eigen verklaring beoordeelt het CBR of u ‘rijgeschikt’ bent. Soms ontvangt u dan meteen een besluit over uw rijgeschiktheid, maar in sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig door een medisch specialist. Soms moet u een rijtest doen.

Rijtest

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke. Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automatische versnellingsbak. Maar ook liften en draaibare stoelen zijn mogelijk.

Waarom een rijtest

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast motorvoertuig. waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Een rijtest moet ook worden afgelegd wanneer het noodzakelijk is om te beoordelen in hoeverre iemands aandoening van invloed is op veilig en verantwoord besturen van een voertuig. De deskundige bekijkt in ongeveer een half uur of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Hiervoor heeft rijschool Bel-Hamel een aangepaste lesauto ter beschikking.

Inplannen bij rijschool

Klanten kunnen mij vragen om een rijtest met een lesauto in te plannen. De rijtest is een onderdeel van de procedure voor het verkrijgen van een Verklaring van geschiktheid. Klanten ontvangen een brief van het CBR met informatie over de rijtest en het maken van een afspraak bij de rijschool. Een rijtest inplannen via het CBR is alleen mogelijk als de klant deze brief heeft gehad.

  • Kosten

De rijtest en het eventuele technisch onderzoek zijn gratis. De service van het CBR zit in de prijs van de Eigen verklaring, behalve de  huur van de lesauto, welke aan de rijschool moet worden voldaan.

Opfriscursus

Onze rijschool heeft ervaring met het afnemen van rijtesten. Het verdient aanbeveling om naast het nemen van rijlessen ook de verkeerstheorie op te frissen. Goed leermateriaal is via onze rijschool verkrijgbaar. Om met goed gevolg de rijtest af te leggen kunt u bij onze rijschool een opfriscursus volgen om uw kennis en vaardigheden te vergroten.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.